Trị Bịnh Đường Xa Bằng Đàn Thạch

Đàn Lục Diệu Kiến MinhTrị bịnh tầm xa, trị bịnh cách không hay trị bịnh cho những ai không có điều kiện đến để trị bịnh trực tiếp. Đây là phương thức gởi năng lượng đến một hay nhiều bịnh nhân ở bất kỳ nơi nào. Muốn dùng phương thức này, đòi hỏi người thầy trị bịnh cần phải có nội hàm tu luyện vững chắc và đó bao gồm năng lượng bản thân (nhân điện, khí công…) và tình thương (lòng từ bi, bác ái…). Có nội hàm tu luyện, người thầy mới có đủ khả năng truyền tải trường năng lượng của mình đến cho bịnh nhân; và có nhiều tình thương bác ái của người thầy thì tình thương đó mới có thể bao trùm những chủng tử trong và ngoài thân thể của bịnh nhân gây ra sự đau khổ, oan trái, nạn khổ thân-tâm…Và thêm vào đó ‘Đức Tin của bịnh nhân’ cũng là mấu chốt quan trọng. Người bịnh nhân tin tưởng và  chắc rằng phương pháp này có thể giúp họ hết bịnh tức là người đó đã khởi lên một ý niệm lạc quan và một cơ thể lành mạnh! Chính điều này sẽ giúp cơ thể thay đổi một cách nhanh chóng.

Có rất nhiều phương thức để gởi năng lượng đến cho bịnh nhân ở xa. Chẳng hạn:

- Gởi đi bằng tiếp xúc qua điện thoại.

- Gởi đi bằng thư từ viết tay, email.

- Gởi đi bằng hình ảnh.

- Gởi bằng trận đàn thạch đá (crystal mandala, crystal grids).

Tuy nhiên, để cho đơn giản, chúng tôi chỉ trình bày một số phương cách mà mọi người có thể thực hiện. Đó là ‘Trần Đàn Thạch Đá’.  Ở đây, chúng tôi chi tạm đưa mô hình của ‘Đàn Lục Diệu Kiến Minh’ để làm bài mẫu.   Ngoài ra còn có rất nhiều mô hình khác và tùy theo sở thích của mỗi người.

Thạch liệu: gồm 6 viên thạch đã được đánh bóng sẳng và 1 cây thạch anh nhọn dùng để kích phát năng lượng (activation energy). Có thể là: thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh trắng, hổ nhãn thạch…

Thực hiện: bố trí thạch theo biểu đồ ‘lục giác’ như trên lên 1 miếng đá, dĩa hay miếng gỗ; kế đến để tên, hình ảnh của bịnh nhân vào trung tâm của hình (như 2 hình ở giữa).

Tiếp theo, người thầy khởi phát ‘tình thương, lòng từ bi bác ái’có thể nguyện rằng:

- ‘Nguyện cho ông/bà Nguyễn Văn A… không còn nạn khổ thân tâm, không còn oan trái, ép uổn với ai và luôn có sự an vui.’

- ‘Nguyện cho tất cả chủng tử trong và ngoài thân thể của ông/bà Nguyễn Văn A… không còn nạnsixsidegrid khổ thân tâm, không còn oan ái, ép uổn với ai và luôn có sự an vui.

Sau đó, người thy dùng cây ‘thạch anh’ như cây viết định hướng để vạch hướng kết nối năng lượng ‘đàn thạch’. Chúng ta có thể chọn bất kỳ điểm nào của trận rồi khởi từ ngoài (đỉnh của hình) vào trung tâm theo chiều mũi tên đi của hình bên phải, cuối. Làm như vậy cho trọn 1 vòng và làm 3 lần như vậy. Cuối cùng, người thầy ngồi im lặng hướng năng lượng đến cho bịnh nhân.

§ Nếu bạn nào biết dùng quả lắc cảm xạ, bạn có thể dùng để kích hoạt năng lượng bằng quả lắc của mình.

§ Bạn có thể dùng tay của mình rà trên ‘thạch đàn’ vài lần theo chiều ngược kim đồng hồ đến khi cảm nhận sức ấm tỏa lên từ trận

§ Hoặc dùng tay kiết ấn vẽ vòng trên trận.

§ Gởi năng lượng trực tiếp bằng Luân xa 6

Dùng hình ảnh, tên tuổi bịnh nhân

Để hình ảnh, tên tuổi bịnh nhân lên 1 đĩa thủy tinh sau đó để 1hay nhiều viên thạch đã được chọn sẳn (bằng thạch anh hồng, trắng, đen, tím…hình tròn, kim tự tháp, hình khối nhọn…) lên trên; kế đến phát nguyện như trên, kích hoạt năng lượng bằng quả lắc, rà tay, bắt ấn, sau đó ngồi im và hướng năng lượng đến cho người đó (ngồi yên, cầu kinh, niệm chú…). Chúng ta khởi tình thương, lòng từ bi bác ái niệm tưởng đến bịnh nhân. Đây chính là năng lượng mạnh nhất để bao trùm, xóa tan tất cả những nỗi thống khổ ở thân và tâm của người bịnh (tình thương xóa hận thù: thù nhà, nợ nước, thù lặc vặc vì danh, tài, lợi lộc…)

**Lưu Ý: Đàn Thạch chỉ phần nào là một hình thức sơ khởi giúp cho người thầy tập trung hướng năng lượng đến cho bịnh nhân. Tâm thuật hay tình thương (lòng từ bi, bác ái) của người thầy chính là mấu chốt của năng lượng. Tác dụng mạnh yếu cũng từ đó mà thể hiện.

Mong ước: một người nào đó không còn nạn khổ thân tâm tức là họ mạnh khỏe, hạnh phúc; người không còn oan trái hay ép uổn lẫn ai tức là không gây khó khăn cho ai hoặc ai gây khó khăn cho họ (vợ chồng, con cháu, bạn bè…).

Trận Tứ Trụ Bảo Luân

Trận Tứ Trụ Bảo Luân

Trận Thập Nhi Linh Thú

Trận Thập Nhi Linh Thú

Trận Bi Ái Thập Toàn

Trận Bi Ái Thập Toàn