Apophillite – Tuệ Quang Linh Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Apophillite – Tuệ Quang Linh Thạch
apophyllite

Crystal Singing Bowl – Chuông Ngân bằng Đá

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Crystal Singing Bowl Therapy – Liệu Pháp Ngân Chuông bằng Đá, hay Ngân Chuông Liệu Pháp
bowl5

Peridot – Cãm Lãm Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Peridot – Cãm lãm Thạch
selection-of-stone-on-a-horoscope-1
Thạch đặc trưng của những người sinh vào tháng 8, tuổi Sư Tử (Leo).

Celestite – Thanh Thiên Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Celestite – Thanh Thiên Thạch
celestite6

Amazonite – Thiên Hà Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Amazonite – Thiên Hà Thạch
amazonite2

Moldavite – Lam Thiên Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Moldavite – Lam Thiên Thạch hay Lam Thạch, anh em họ hàng với Tektite – Thiên Thạch. Tất cả đều thuộc họ Meteorite.
moldavite6

Tektite – Thiên Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Tektite – tekThiên Thạch