Tra Ngũ Hành Mạng Số

Mạng Số Tính Theo Ngũ Hành

Tên gọi của tuổi là một tích hợp của Thiên Địa Trời Đất. Thiên có Thiên Can, Địa có Địa chi. Tổ hợp của Thiên can và Địa chi tạo thành một dạng thức Không gian và Thời gian giống như sự hợp thành ‘thai nhân’ từ ‘tinh cha huyết mẹ’. Ngũ Hành là nguồn máy cơ cấu vận hành cơ thể tương tác với vạn điều vạn sự xung quanh. Nắm bắt và hiểu rõ Mạng số có thể giúp ta dễ dàng thích ứng với môi trường.

Bảng Tra Mạng Tuổi Theo Năm Sinh:

Lục Thập

Hoa Giáp

Giáp Ất

Bính Đinh

Mậu Kỷ

Canh Tân

Nhâm Quý

Tí Sửu

Ngọ Mùi

Kim

Thủy

Hỏa

Thổ

Mộc

Dần Thân

Mão Dậu

Thủy

Hỏa

Thổ

Mộc

Kim

Thìn Tuất

Tị Hợi

Hỏa

Thổ

Mộc

Kim

Thủy

Comments are closed.