Moldavite – Lam Thiên Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Moldavite – Lam Thiên Thạch hay Lam Thạch, anh em họ hàng với Tektite – Thiên Thạch. Tất cả đều thuộc họ Meteorite.
moldavite6

Comments are closed.