Peridot – Cãm Lãm Thạch

August 15, 2014 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản

Peridot – Cãm lãm Thạch
selection-of-stone-on-a-horoscope-1
Thạch đặc trưng của những người sinh vào tháng 8, tuổi Sư Tử (Leo).

Comments are closed.