Giới Thiệu


     Sự phát triển của hệ thống internet là một phương tiện truyền thông ‘vĩ đại’ giúp con  người chúng ta đến gần nhau hơn, học hỏi và chia sẽ dễ dàng hơn! Càng bỏ nhiều thời gian truy cập trên mạng, chúng ta mới thấy con người ngày nay ‘rất thoáng’, không còn ích kỷ, tư lợi như trước. Phải nói rằng nguồn thông tin trên mạng nhiều vô số và đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và thậm chí có những quốc gia trông bề ngoài tưởng rằng ‘nghèo nàn – lạc hậu’ nhưng bên trong lại tồn chứa một nền văn minh chưa từng có! 

     Đứng ở một khía cạnh của người nghiên cứu và trị bịnh, càng cập nhật thông tin được nhiều bao nhiêu, chúng ta càng có nhiều ‘công cụ’ để cải tiến ‘Thân và Tâm’ nhanh lẹ bấy nhiêu. Nhận thấy đề tài về ‘Thạch Đá Trị Liệu’ là một đề tài mới.  Tài liệu tiếng Việt hiện nay lại rất ít thậm chí nếu có vẫn còn giới hạn.  Chúng chưa đủ để phổ biến phục vụ đông đảo quần chúng. Để đáp ứng lòng hiếu cầu của đông đảo quần chúng, sau khi đã nghiên cứu, khảo sát, chọn lọc và thử nghiệm nhiều nguồn thạch liệu trong và ngoài nước, chúng tôi đã thu gọn, đúc kết thành tập sách nhỏ – với nhan đề: “Thạch Đá Trị Liệu” và bao gồm luôn trang Web này.      Chúng tôi hy vọng mọi người có thể vui vẻ tham khảo và cùng đóng góp, bổ sung hòng làm tăng thêm ‘hương vị – sắc màu’ cho pháp trị liệu mới mẻ này.

 Chúc các bạn tham khảo đầy thú vị!

 Nhóm Nghiên Cứu ‘Thạch Đá Trị Liệu’ 

Biên Soạn: Hiện Sinh Hồ Thanh-Trúc