Chiêu Tài Bằng ‘Đa Sắc Bảo Châu’

Chiêu tài bằng ‘Đa Sắc Bảo Châu’ được dựa trên nguyên tắc ‘Đồng Thanh Tương Ứng, Đcttb2ồng Khí Tương Cầu’.

Vật liệu có thể dùng là hổn hợp của nhiều mảnh của thạch đá các loại đã được đánh bóng (mini tumbled stones). Chúng có thể là: amethyst, rose quartz, clear quartz, jade, ruby, emerald, peridot, tiger’s eye, pearl, tourmaline, moonstone, agate… và Citrine.

Trong đó, Citrine có thể dùng nhiều hơn các loại khác vì nó chẳng những vừa có tác động ‘chiêu tài mạnh’ mà còn phù hợp với Vận Khí của sao ‘Bát Bạch Phi Tinh’ – Vận 8 theo Huyền Không Học. 310px-earths_magnetic_field_confusionsvg

Hổn hợp thạch đá các loại được bỏ vào một cái túi vải nhỏ màu vàng, hồng, đỏ, xanh da trời hay xanh lục và nên thường được để trong người (túi quần, túi áo) hay trong bóp da, cập táp tùy theo sở thích của mỗi người. Nói chung là để xát bên mình có thể va chạm tiếp xúc được. Nhiều nhà Phong Thủy cho rằng: Thạch đá cũng vậy, trong quá trình phóng phát điện trường ra ngoài, chúng sẽ kết nối với những từ điện trường tương ứng tạo thành một khối điện trường lớn hơn. Thêm vào đó, chúng cũng đồng tời rút đi và hóa giải những ác xạ, trượt khí mà cơ thể cảm nhiễm.’

Những ánh quang tỏa ra từ các thạch đá sắc tạo nhiều dòng cảm ứng khí quang… hy vọng chúng sẽ mang nhiều điều cát tường, nhiều sự mai mắn cũng như thành công mọi mặt. Chẳng hạn, khi nói tới:

- Sắc hồng là nói tới tình yêu, tình thương, lòng vị tha…

- Sắc đỏ là nói tới năng lực, sự ham muốn, khát vọng, quyền năng…

- Sắc xanh da trời là nói tới sức khỏe, sự cởi mở, lạc quan…

- Sắc trắng là nói tới sự tinh khiết, trong sạch, thanh cao…

- Sắc đen là nói tới quyền năng khả năng, duy trì trật tự…

- Sắc vàng và xanh lục là nói tới tiền tài, phúc lợi …